Thông báo: Chương trình làm dự án cộng đồng của Quỹ Cộng đồng Aviva

47

Bạn quan tâm đến môi trường và các tác hại xấu đang diễn ra xung quanh ta? Những gợi ý về các đề tài nóng hổi của môi trường sau đây sẽ giúp ích cho dự án của bạn đấy:

Giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu và bảo vệ con người và tài sản trước tình hình thời tiết ngày càng bất ổn và khắc nghiệt. 

Giảm thiểu các tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường và các hiện tượng môi trường suy thoái khác. 

Bảo vệ tính đa dạng của tự nhiên và chất lượng cuộc sống, hiện tại và cho tương lai. 

Có liên quan tới đến năng lượng tái tạo, nguồn tài nguyên, tái chế và bền vững hoặc giảm thiểu tác động môi trường trong các lĩnh vực năng lượng, nước, chất thải, tiêu thụ giấy, truyền thông và du lịch. 

Giảm thải khí nhà kính, tạo ra hoặc hỗ trợ một sáng kiến ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước ngọt / sông ngòi / vùng đầu nguồn ven biển và thúc đẩy các sáng kiến về môi trường. 

Hỗ trợ người Việt Nam tìm hiểu về sự lệ thuộc của con người vào môi trường lành mạnh và lợi ích của việc dành thời gian trong tự nhiên thông qua giáo dục ngoài trời. 

Bảo vệ môi trường xanh và không gian xanh (sông, lạch, lưu vực sông ngòi, hồ, biển, đầm phá).

Tạo ra hoặc cải thiện các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường dành cho người đi bộ trong cộng đồng của bạn.

Bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã khỏi tác động của người, sự phát triển, phá rừng, ô nhiễm và biến đổi khí hậu và thúc đẩy đa dạng sinh học.

Nếu ý tưởng có liên quan đến động vật hoang dã, ý tưởng phải tập trung vào việc bào tồn môi trường sống hoặc bảo vệ môi trường bao gồm bảo vệ sông ngòi, suối, rừng và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam hoặc bảo vệ động vật hoang dã.

Quỹ Cộng Đồng Aviva là chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Tập đoàn Aviva nhằm tài trợ cho các dự án vì cộng đồng.
+ 3 hạng mục tài trợ: Môi trường – Sức khỏe – Giáo dục
+ 3 hạng mức tài trợ (cho mỗi dự án): 1.500$ – 3.000$ – 5.000$

1. Website chính thức chương trình: https://community-fund-vietnam.aviva.com/voting/duan/thamgia

2. Tài liệu hướng dẫn nộp dự án: đính kèm

Đây là cơ hội để các bạn thể hiện kiến thức và tài năng của mình. Các bạn hãy tìm hiểu và tham dự theo thư mời của Khoa Kinh tế nhé.

Nguồn: Khoa Kinh tế