Tuyển sinh Ngành Kế toán

3886

– Mã ngành : 7340301 – Khối xét tuyển : A01, A09, C00, D01

Hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7340301
Khối xét tuyển A01, A09, C00, D01
Chuyên ngành đào tạo KẾ TOÁN
Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân đại học về Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán, kỹ năng thực hành nghề nghiệp; khả năng tư duy khởi nghiệp; ý thức học tập suốt đời để nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội và hội nhập quốc tế.
Phương pháp giảng dạy Để sinh viên kế toán phát triển toàn diện Khoa Kinh tế thực hiện phương pháp “Cộng học” theo hình thức “05 NGƯỜI THẦY”. Đây là phương pháp giáo dục chủ động, tích cực thông qua hình thức học theo dự án nghề nghiệp với sự tương tác 03 chiều qua lại giữa sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp. Phương pháp giảng dạy tích cực áp dụng xuyên suốt qua 4 năm học thực hiện qua 4 dự án:

Năm 1 – “Dự án trở thành tập sự viên kế toán”;

Năm 2 – “Dự án chinh phục nghề kế toán”;

Năm 3 – “Dự án nâng tầm nghề kế toán”;

Năm 4 – “Cử nhân kế toán”.

Cơ hội nghề nghiệp Cơ hội việc làm đạt được qua mỗi năm học và sau khi tốt nghiệp
Năm thứ nhất: đảm nhận được các vị trí: thu ngân tại siêu thị, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng; nhân viên kế toán bán hàng và nhân viên kho trong các doanh nghiệp.
Năm thứ hai: đảm nhận được các vị trí kế toán viên gồm: nhân viên kế toán tiền lương; kế toán kho; kế toán thu chi tiền mặt; kế toán công nợ; kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp, công ty; đảm nhận làm kế toán dịch vụ cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại.
Năm thứ ba: đảm nhận được vị trí nhân viên kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp xây lắp; doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, khai báo thuế, trợ lý kiểm toán; đảm nhận làm kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp xây lắp; doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
Năm thứ tư: trở thành cử nhân kế toán và đảm nhận được các vị trí sau: nhân viên kế toán, kế toán tổng hợp; chuyên viên phân tích và tư vấn; trợ lý kiểm toán; nghiên cứu viên, giảng viên; tham gia vị trí kế toán trưởng trong doanh nghiệp; nhận làm kế toán dịch vụ cho các loại hình doanh nghiệp và tham gia thành lập công ty dịch vụ kế toán. Có khả năng nghiên cứu và học tập thường xuyên, suốt đời bằng cách thi và đạt các chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán, chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên.