NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ, ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG QUA CÁC ĐỢT KIẾN TẬP THỰC TẾ.

67

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ, ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG QUA CÁC ĐỢT KIẾN TẬP THỰC TẾ.

Sáng ngày 13/3/2020, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Kinh tế đã tổ chức buổi kiến tập thực tế tại Resort Phương Nam dành cho sinh viên đang theo học Ngành Việt Nam học thuộc Khoa.

Sinh viên Ngành Việt Nam học tại Resort Phương Nam

Với mục đích giúp sinh viên có sự trải nghiệm thực tế qua hướng dẫn của các chuyên gia tại các Khu Du lịch, nhà hàng, khách sạn. Các kỹ năng lễ tân, khánh tiết; buồng phòng, set – up một bàn tiệc; cách chào đón và thuyết minh…tất cả đã được Khoa bố trí đưa vào chương trình giảng dạy.

 

Sinh viên Ngành Việt Nam học được hướng dẫn Set – Up bàn tiệc

Việc gắn kết với các Doanh nghiệp trong đào tạo được Khoa chú trọng ngay từ năm Nhất. Sinh viên sẽ được học những kiến thức cơ bản trên giảng đường sau đó được thự hành “tại chổ” cũng như qua các đợt kiến tập tại các Công ty. Cũng từ những trải nghiệm thực tế này, sinh viên từng bước hình thành nên ý thức tự giác trong học tập; mở rộng “tầm nhìn” khi được thực tế và “đi một ngày đàng học một sàng khôn” (tục ngữ)

Sinh viên được thực hành tại chổ kỹ năng “bố trí bàn tiệc”

Một số hình ảnh kiến tập của sinh viên ngành Việt Nam học