HỌC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM

218

Học tập từ trải nghiệm thực tế đã là một tất yếu trong giảng dạy, đặc biệt ở bậc đại học. Cùng với quá trình nỗ lực học tập trên giảng đường, kiến tập thực tế cũng có vai trò quan trọng, ý nghĩa với sự trưởng thành của sinh viên. Đây cũng là lúc sinh viên làm được quen với môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp. Hãy luôn trân trọng và hoàn thành thật tốt các chương trình kiến tập thực tế trong đời sinh viên nhé
Có thể nói thời gian kiến tập thực tế đại học khá ngắn ngủi song có ý nghĩa quan trọng mang đến nhiều lợi ích cho sinh viên:
– Nâng cao và hoàn thiện kỹ năng mềm
– Trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế
– Cơ hội việc làm và khả năng phát triển

Buổi kiến tập Ngành Quản trị kinh doanh tại công ty Yakult

Tin: Yến Liễu – Giảng viên Khoa Kinh tế