Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội thảo “Quản lý và điều hành các Trung tâm Sejong ở Việt Nam”

237

Vào ngày 04-05/06/2020, tại Phòng họp A1 khu giảng đường A, Trung tâm Sejong Bình Dương sẽ tổ chức Hội thảo “Quản lý và điều hành các Trung tâm Sejong ở Việt Nam”.

Trung tâm Sejong Bình Dương cho biết: Hội thảo được tổ chức nhằm họp bàn về đường hướng và giải pháp hiện nay của các Trung tâm Sejong đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19; đề xuất phương án danh xưng tiếng Việt thống nhất cho các Trung tâm Sejong cũng như tìm phương hướng về các điều cần cải thiện chế độ làm việc cho các Trung tâm Sejong.Hội thảo lần này quy tụ 13 đại diện Trung tâm Sejong trên toàn quốc đến tham dự, bao gồm: Trụ sở chính; Bình Dương, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Viện Văn hóa, Tp. Hồ Chí Minh 2, Tp. Hồ Chí Minh 3, Cần Thơ, Huế, Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Hội thảo cơ bản đã được hoàn tất. Bộ phận Thông tin – Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật các hình ảnh và thông tin chi tiết về Hội thảo trong thời gian tới.

Ban biên tập