Những thành tựu của đất nước sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

165

Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Đất nước thống nhất, độc lập, nhân dân cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình. Chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trí tuệ, sự chiến đấu hy sinh của toàn dân tộc.

Trải qua 45 năm ngày đất nước non sông liền một dải, Bộ phận Thông tin – Truyền thông Nhà trường kính mời quý thầy cô, học viên và các bạn sinh viên hãy cùng nhìn lại những thành tựu của đất nước sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguồn ảnh: Ban Tuyên giáo TW Đoàn