THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGHĨ HỌC

76

Căn cứ Công văn số 2392/KH-ĐHBD-CTSV&CĐT ngày 09 tháng 09 năm 2019 về việc phối hợp tổ chức nghi thức nhập trường cho Tân sinh viên khóa 22 năm học 2019-2020.

Nay Trường Đại học Bình Dương thông báo đến sinh viên khóa 22 đang tham gia học tập tại Trường như sau :

Các tân sinh viên khoá 22 được nghỉ học buổi sáng thứ 2, ngày 23/09/2019 để tham gia chương trình. Các lớp tham học vào sáng thứ 2 được thông báo nghỉ và sẽ học bù theo kế hoạch. Cụ thể:

Thứ

Mã MH

Phòng học

Nhóm

Lớp

Tên phòng

Giảng viên

Ngày học bù

2

LAW0482

AII.2

1

22LK01

Xây dựng văn bản pháp luật

Nguyễn Hải Nam

4/11/2019

(Tuần 10)

2

ENG1243

B0.5

1

22AV01

Practical Grammar 1

Ung Thị Út

4/11/2019

(Tuần 10)

2

AVT0173

BII.5

2

22QT01

Nguyên lý kế toán

Nguyễn Thị Ánh Linh

4/11/2019

(Tuần 10)

2

AVT0173

BII.9

1

22KT01

Nguyên lý kế toán

Đỗ Đoan Trang

4/11/2019

(Tuần 10)

2

ENG0954

C0.4

14

22DC01

Anh văn cơ bản 1

Nguyễn Thúy Phượng

16/12/2019

(Tuần 16)

 

Vậy Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên đươc biết./.