THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO VÀ SLOGAN KHOA KINH TẾ ĐẾN SINH VIÊN KHOA KINH TẾ.

101

A. Đối tượng và số lượng bài dự thi:
1. Đối tượng dự thi: Sinh viên Khoa Kinh tế.
2. Số lượng bài dự: mỗi lớp tối thiểu 01 bài dự thi, tối đa 04 bài dự thi.
B. Yêu cầu đối với bài dự thi:
1. Yêu cầu chung:
Sinh viên dự thi được tự do triển khai các ý tưởng thiết kế của mình và phải đáp ứng được các yêu cầu chung sau:
 Thứ nhất: tác phẩm dự thi phải có tính khái quát và tính hình tượng cao.
 Thứ hai: Mang đặc trưng của khoa Kinh tế.
Tác phẩm dự thi tuyệt đối không được sao chép ý tưởng của đơn vị khác cả trong và ngoài nước.
2. Yêu cầu cụ thể:
2.1. Về Logo:
Màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa phải đạt được những yêu cầu về thiết kế logo như tính biểu tượng, tính thẩm mỹ, độc đáo, ấn tượng, dễ ghi nhớ. Ưu tiên các tác phẩm mang tính hiện đại, tối giản chi tiết, có bố cục hình khối rõ ràng, bao gồm cả 2 phần Logo hình và phần chữ.
Logo nêu bật triết lý của Khoa Kinh tế.
2.2. Về Slogan:
Slogan được sáng tác xúc tích, thể hiện được đặc trưng Khoa Kinh tế và nêu bật triết lý đào tạo của khoa.
Slogan phải ngắn gọn không quá 8 từ, dễ nhớ, ấn tượng.
Ưu tiên slogan sáng tạo, đổi mới, không lặp lại các slogan có sẵn hoặc các slogan dễ gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp/nhà trường cùng ngành.
Tác quyền thuộc về người dự thi, người dự thi không được sao chép ý tưởng người khác.
3. Cách thức gửi bài dự thi:
Hình thức gửi bài dự thi: Online. Hình ảnh và file mềm gửi qua facebook thầy Từ Hữu Công và qua email thcong @bdu.edu.vn.
Bài dự thi yêu cầu nộp các file như sau: Mỗi đơn vị lớp lập 01 folder chứa file ảnh logo & file word thuyết minh ý tưởng, đặt tên folder theo cú pháp: Mini game – Lớp – thiết kế Logo và Slogan Khoa Kinh tế.
4. Các mốc thời gian của cuộc thi:
Thời gian nộp bài dự thi: 11/7 đến 24/8/2019.
Thời gian bình chọn: 25/8 đến hết ngày 30/8/2019.
Công bố giải thưởng: Lễ trao giải cuộc thi và công bố Logo – Slogan Khoa Kinh tế dự kiến trong tháng 8/2019.


5. Giải thưởng của cuộc thi thiết kế Logo và Slogan Khoa Kinh tế:
 1 Giải Đặc biệt: 2.000.000 VND giành cho tập thể, cá nhân có Logo và Slogan được chọn chính thức làm Logo và Slogan cho Khoa Kinh tế.
 1 Giải Nhất: 1.000.000 VND .
 1 Giải Nhì: 500.000 VND .
 1 Giải Ba: 300.000 VND. 
6. Bản quyền tác phẩm:
Đối tượng dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế.
Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan.
7. Quy định về quyền sở hữu đối với những tác phẩm đoạt giải:
Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương có quyền sử dụng tất cả các mẫu logo dự thi cho các hoạt động của cuộc thi.
Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương có toàn quyền chỉnh sửa, sử dụng tất cả các thành phần cấu thành của các tác phẩm tham dự và đã đoạt giải để được ứng dụng trong thực tế.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các logo, Slogan tham gia cuộc thi này để tham gia dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác.
Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ, đối với những mẫu logo, Slogan đoạt giải.
8. Ban giám khảo
Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương sẽ thành lập Ban giám khảo để xét chọn tác phẩm đạt giải.