Thông báo thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Đại học, Cao đẳng chính quy)

228
Trường Đại học Bình Dương thông báo về thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Bình Dương

2. Mức thu học phí:
2.1. Học phí ngành Dược học
 

TT Mức học phí Đơn giá/ tín chỉ Đơn giá/ tín chỉ [1]
1 Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) 530.000 đồng/ tín chỉ 1.590.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức 2 (môn học đại cương có tiết lý thuyết và thực hành) 590.000 đồng/ tín chỉ 1.770.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành) 610.000 đồng/ tín chỉ 1.830.000 đồng/ tín chỉ
4 Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) 1.060.000 đồng/ tín chỉ 3.180.000 đồng/ tín chỉ
5 Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có tiết lý thuyết và thực hành) 1.180.000 đồng/ tín chỉ 3.540.000 đồng/ tín chỉ
6 Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) 1.220.000 đồng/ tín chỉ 3.660.000 đồng/ tín chỉ
 
2.1.1. Đối với các môn học thực hành có tiêu hao vật tư; môn thực hành, thực tế ngoài trường sẽ phụ thu học phí. Trước khi bắt đầu tổ chức giảng dạy, nhà trường sẽ thông báo mức phụ thu chi tiết từng môn học.
2.1.2. Học phí học lại môn học thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành nhân thêm 1.5 (một chấm năm).
2.2. Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
 
TT Mức học phí Đơn giá/ tín chỉ Đơn giá/ tín chỉ [2]
1 Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) 530.000 đồng/ tín chỉ 1.590.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức 2 (môn học đại cương có tiết lý thuyết và thực hành) 590.000 đồng/ tín chỉ 1.770.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành) 610.000 đồng/ tín chỉ 1.830.000 đồng/ tín chỉ
4 Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) 795.000 đồng/ tín chỉ 2.385.000 đồng/ tín chỉ
5 Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có tiết lý thuyết và thực hành) 885.000 đồng/ tín chỉ 2.655.000 đồng/ tín chỉ
6 Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) 915.000 đồng/ tín chỉ 2.745.000 đồng/ tín chỉ
 
2.2.1. Đối với các môn học thực hành có tiêu hao vật tư; môn thực hành, thực tế ngoài trường sẽ phụ thu học phí. Trước khi bắt đầu tổ chức giảng dạy, nhà trường sẽ thông báo mức phụ thu chi tiết từng môn học.
2.2.2. Học phí học lại môn học thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành nhân thêm 1.5 (một chấm năm).
2.3. Học phí các ngành khác
 
TT Mức học phí Đơn giá/ tín chỉ Đơn giá/ tín chỉ [3]
1 Mức 1 (môn học chỉ có tiết lý thuyết) 530.000 đồng/ tín chỉ 1.590.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức 2 (môn học có tiết lý thuyết và thực hành) 590.000 đồng/ tín chỉ 1.770.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức 3 (môn học chỉ có tiết thực hành) 610.000 đồng/ tín chỉ 1.830.000 đồng/ tín chỉ
 
2.3.1. Đối với các môn học thực hành có tiêu hao vật tư; môn thực hành, thực tế ngoài trường sẽ phụ thu học phí. Trước khi bắt đầu tổ chức giảng dạy, nhà trường sẽ thông báo mức phụ thu chi tiết từng môn học.
2.3.2. Học phí học lại môn học thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành nhân thêm 1.5 (một chấm năm).

3. Thời gian thu và địa điểm thu:
3.1. Thời gian thu: Từ ngày 22/7/2019 đến 16 giờ 30 ngày 08/8/2019.
3.2. Địa điểm thu: Sinh viên chọn một (01) trong ba (03) cách nộp học phí sau:
*   Cách 1. Nộp học phí trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh, Bộ phận thu tiền thuộc Phòng Tài chính – Kế toán Trường Đại học Bình Dương (thu trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu).
*   Cách 2. Nộp học phí qua Ngân hàng:
–         Tên tài khoản: Trường Đại học Bình Dương
–         Số tài khoản: 113000014705
–         Tại: Ngân hàng Công thương  Chi nhánh Bình Dương
–         Ghi đầy đủ thông tin cá nhân: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, ngành học, học kỳ (năm học).
–         Nội dung của khoản tiền cần nộp.
Ví dụ:
–         Trần Thị A; MSSV: 17010999; Lớp: 20AV01; Ngôn ngữ Anh.
–         Nội dung của khoản tiền cần nộp: Nộp học phí học kỳ 1 (2019-2020).
*   Cách 3. Sinh viên sử dụng thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin (thẻ sinh viên), ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để thanh toán học phí qua máy POS tại Trường Đại học Bình Dương.

4. Lưu ý:
Chỉ giải quyết tiền học phí qua Ngân hàng, không giải quyết các khoản lệ phí khác ngoài học phí.
Sinh viên phải hoàn tất các khoản học phí của các học kỳ trước mới nhận được hóa đơn học phí của học kỳ hiện tại. Không giải quyết các trường hợp sinh viên không mang theo giấy nộp tiền. Sinh viên liên hệ nhận lại hóa đơn học phí sau khi nộp tiền qua Ngân hàng một tuần hoặc một tháng (nếu nộp tiền vào thời gian tuyển sinh, thời gian thu học phí).

Sinh viên nộp tiền học phí qua tài khoản Ngân hàng khi đến nhận hóa đơn học phí cần mang theo các giấy tờ sau:
–         Giấy nộp tiền (đã sử dụng nộp tiền vào tài khoản).
–         Thẻ sinh viên hoặc giấy CMND (bản chính).
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không nộp học phí theo đúng thời gian quy định phải làm đơn xin gia hạn đóng học phí (đơn phải đúng mẫu quy định, điền đầy đủ thông tin và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).

Thời gian nộp đơn xin gia hạn đóng học phí về Phòng Đào tạo: Trong 01 ngày, ngày 08/8/2019 (thứ Hai); Thời gian được phép gia hạn học phí tối đa đến 16h00 ngày 09/9/2019, sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ.
Những sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ không nộp học phí theo đúng thời gian quy định sẽ không được tham gia học; Không được tham gia vào các kỳ thi và không được công nhận kết quả thi theo quy định chung của Trường.

[1] Áp dụng đối với học phần chất lượng cao; môn học do giảng viên người nước ngoài giảng dạy; môn học do giảng viên người Việt giảng dạy bằng ngoại ngữ (không áp dụng đối với các môn ngoại ngữ).

[2] Áp dụng đối với học phần chất lượng cao; môn học do giảng viên người nước ngoài giảng dạy; môn học do giảng viên người Việt giảng dạy bằng ngoại ngữ (không áp dụng đối với các môn ngoại ngữ).

[3] Áp dụng đối với học phần chất lượng cao; môn học do giảng viên người nước ngoài giảng dạy; môn học do giảng viên người Việt giảng dạy bằng ngoại ngữ (không áp dụng đối với các môn ngoại ngữ).