Thông báo về việc cập nhật lịch thi học kỳ 3 năm học 2018-2019

208

Phòng Đào tạo thông báo tất cả sinh viên có đăng ký và nộp học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019 truy cập Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn ->Xem lịch thi) để kiểm tra lịch thi học kỳ 3 năm học 2018-2019.

Sinh viên kiểm tra và phản hồi thông tin thắc mắc về địa chỉ email: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn (Cô Đinh Võ Thùy Trang) để được hỗ trợ. Thời gian phản hồi đến hết ngày 07/6/2019./.
* Môn học có ngày thi nhưng không có phòng thi là môn học được tổ chức làm tiểu luận/ thuyết trình/ vấn đáp/ đồ án/ chuyên đề.
* Sinh viên đã nộp học phí nhưng không có tên trong danh sách thi cần phải phản hồi thông tin ngay về địa chỉ email dvttrang.bolt@bdu.edu.vn (Cô Đinh Võ Thùy Trang) để được hỗ trợ kiểm tra đối chiếu.
* Khi đi thi sinh viên cần mang theo biên lai nộp học phí, thẻ sinh viên, giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe hoặc các giấy tờ khác có ảnh) để đối chiếu.
* Sinh viên học GDQP-AN xem thời khóa biểu và lịch thi GDQP-AN tại địa chỉ: https://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=76