Thời khóa biểu và danh sách học GDQP-AN học kỳ 3 năm học 2018-2019

274
Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu và danh sách Giáo dục Quốc phòng – An ninh học kỳ 3 năm học 2018-2019.
Sinh viên tải thời khóa biểu và danh sách Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại đây và tra cứu theo mã số sinh viên.
Mọi thắc mắc về thời khóa biểu sinh viên liên hệ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (tầng trệt khu A) gặp Thầy Duy hoặc Thầy Dũng để được hỗ trợ.
Trường hợp sinh viên thắc mắc về danh sách, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (Thầy Trần Thanh Cơ) để được hỗ trợ./.