Lịch học GDQP đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019

207

Thông báo cập nhật thời khóa biểu GDQP-AN đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo cập nhật Thời khóa biểu GDQP-AN đợt 1 học kỳ 3 năm học 2018-2019. Sinh viên tải Thời khóa biểu về và xem cẩn thận các lưu ý, ghi chú và tham gia lớp học đầy đủ.

Tải TKB tại đây

Trân trọng./.