HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ ĐOÀN KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2018-2020

431

Căn cứ tình hình hiện nay của Đoàn khoa Kinh tế, với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đoàn trường Đại học Bình Dương và Lãnh đạo Khoa Kinh tế. Đoàn khoa Kinh tế tiến hành tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn khoa Kinh tế vào sáng ngày 26/11/2019. Hội nghị vinh dự khi có sự tham dự và chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Ngọc Khanh – Bí thư Đoàn trường; Thầy Phạm Trung Kiên – Phó Trưởng khoa Kinh tế. Hội nghị đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp.

Ban chấp hành Đoàn khoa Kinh tế với 17 đồng chí, trong đó:

Bí thư: Đồng chí Nguyễn Ngọc Giàu – GV Khoa Kinh tế

Phó bí thư: Đồng chí Lê Trịnh Việt Tùng – Sinh viên 21QT01; Đồng chí Trương Đinh Ngọc Mai – Sinh viên 20TC01.

Cùng 14 đồng chí ưu tú đến từ các ngành như Việt Nam học, Tài chính, Quản trị và Kế toán.

Một số hình ảnh tại chương trình: