Video hướng dẫn sinh viên học tập online bằng phần mềm Microsoft Teams

190

🔴🔴🔴 Video hướng dẫn sinh viên học tập online bằng phần mềm Microsoft Teams

✅ Nhằm giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng một cách hiệu quả phần mềm học trực tuyến trong mùa dịch, Nhà trường gửi đến sinh viên video hướng dẫn sinh viên học tập online bằng phần mềm Microsoft Teams

✅ Sinh viên cần tham khảo thật kỹ tài liệu hướng dẫn học online để thuận tiện cho việc học tập bằng hình thức này.

💥💥💥 Lưu ý:

✍ Để có thể học tập trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams, bắt buộc sinh viên phải đăng nhập bằng tài khoản email sinh viên (có dạng: MSSV@student.bdu.edu.vn) mà Nhà trường đã cung cấp.

✍ Trong trường hợp quên mật khẩu email, sinh viên vui lòng liên hệ Quản trị BDU thông qua địa chỉ email: hotro@bdu.edu.vn để được hỗ trợ.

https://www.facebook.com/daihocbinhduong/videos/226898522026267/