Khoa Kinh tế tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế và viết bài báo khoa học” cho giảng viên

190

Các trường đại học đều có hai nhiệm vụ chính, quan trọng là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là nhiệm vụ cơ bản có mối quan hệ hữu cơ. Nghiên cứu khoa học của giảng viên là một trong những hoạt động bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội. Chính vì lẽ đó, Khoa Kinh tế Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế và viết bài báo khoa học” cho đội ngũ giảng viên của khoa.

PGS. TS. Đinh Phi Hổ tham gia giảng dạy hương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế thông qua các công cụ SPSS, EVIEWS, AMOS.

Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 03/02/2020 – 05/02/2020. Tại khóa học các giảng viên đã được PGS. TS. Đinh Phi Hổ – Nguyên giảng viên Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh củng cố và nâng cao các kiến thức về phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế thông qua các công cụ SPSS, EVIEWS, AMOS.

Giảng viên Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương tham gia lớp học 

Nội dung giảng dạy bao gồm: Phương pháp phân tích thống kê (mô tả, kiểm định thống kê) đối với dữ liệu thu thập (sử dụng SPSS); Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng (sử dụng SPSS); Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng (sử dụng EVIEWS; AMOS).

 
https://youtu.be/ck05NGWlTrk

Ban biên tập