Danh sách các doanh nghiệp mà Khoa Kinh Tế, các Khoa khác và Trường đã ký kết hợp tác

219

Để thực hiện được việc triển khai việc đào tạo gắn với doanh nghiệp Khoa đã chủ động trong việc kết nối triển khai hoạt động đào tạo, đưa sinh viên đến với các chương trình của các đơn vị, doanh nghiệp mà Khoa Kinh Tế, các Khoa khác và Trường đã ký kết hợp tác như:

+ Công ty chứng khoán VNDIRECT

+ Công ty Cổ phần Sàigòn Star hoạt động trong lĩnh vực du lịch – lữ hành;

+ Nhà hàng, Khách sạn Becamex;

+ Trung tâm hội nghị và triển lãm Lucky Square Bình Dương;

+ Công ty TNHH BDLAND trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

+ Ngân Hàng Xây dựng chi nhánh Bình Dương

+ Viện Bảo tàng tỉnh Bình Dương

+ Tập đoàn Mitsubishi chi nhánh Bình Dương

+ Công ty Bảo hiểm Aviva

+ Công ty chứng khoán Younta

+ Công ty kiểm toán ChuẩnViệt

+ Công ty kiểm toán SunSung

Trường Đại học Bình Dương hợp tác với công ty Mitsubishi

Đây là các Doanh nghiệp thật sự có tâm huyết trong vấn đề giáo dục, sự hợp tác của các doanh nghiệp đã giúp Khoa phát triển đúng định hướng và mục tiêu của Trường đề ra:

Thứ nhất, giữa Khoa và Doanh nghiệp bước đầu đã có sự hợp tác trong công tác đào tạo, gắn kết giữa lý thuyết và thực hành của Khoa và Doanh nghiệp.

Thứ hai, nâng cao rất nhiều cho sinh viên trong các kỷ năng thực hành đúng chuẩn và  đáp ứng được yêu cẩu của sinh viên trong quá trình thực tập.

Thứ ba, tạo cơ hội có được việc làm rất lớn khi sinh viên ra trường.

Thứ tư, vì các doanh nghiệp mà Khoa kết nối là môi trường chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc tế, do vậy khả năng nâng cao trình độ tiếng anh cho sinh viên thuộc Khoa là rất lớn. Đây là điểm mà Khoa hết sức chú trọng đối với sinh viên thuộc Khoa sau khi tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm.

Công ty bảo hiểm Aviva hợp tác với Trường Đại học Bình Dương và buổi hướng nghiệp cho sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Bình Dương

Trường Đại học Bình Dương và chuyến đi thực tế Trưng bày chuyên đề "Khảo cổ học Bình Dương – Tiếng nói từ lòng đất" của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Bình Dương

Tin: Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương