Danh mục thống kê kết quả Nghiên cứu khoa học

119

1. Bài báo khoa học

STT

Tên đề tài

Tạp chí

Số (kỳ)

Năm

Tác giả

1

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 12

Tháng 04/2016, trang 55

ThS. Phạm Trung Kiên

2

Chế độ kế toán doanh nghiệp – một số vấn đề tồn tại và kiến nghị sửa đổi

Tạp chí  Kế toán & Kiểm toán

Số 12, trang 20-21

2018

TS. Bùi Công Khánh

3

Phát triển tiềm năng kinh tế của người Hoa ở Bình Dương

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Bình Dương

Số 01, trang 131-137

2018

ThS. Phạm Trần Quang Hưng

4

Một số giải pháp quản lý thuế ở Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Số chuyên đề tháng 01, trang 55-56

2019

TS. Đỗ Đoan Trang

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ cục thuế tỉnh Cà Mau

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Bình Dương

Số 02, trang 40-50,

2019

ThS. Phạm Trung Kiên

6

Mathematical approach to the technical change-environment model in Acemoglu et al. (2012)

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Bình Dương

Số 03

2019

ThS. Phạm Ngọc Thẩm

7

Lễ hội xuân núi Bà Đen nhìn từ góc độ du lịch văn hóa

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Bình Dương

 

Tháng 02/2019

ThS. Du Quốc Đạo

 

2. Kỷ yếu hội thảo

STT

Tên bài tham luận

Hội thảo

Số (kỳ)

Năm

Tác giả

1

Đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vùng ven song Sài Gòn

Hội thảo Khoa học Du lịch Bình Dương: Nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững,

Kỷ yếu trang 134-146

2018

ThS. Phạm Trần Quang Hưng

2

Đổi mới đào tạo kế toán trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu”

Hội thảo khoa học “Tài chính – Kế toán trong thời kỳ hội nhập”, Trường Đại học An Giang

Kỷ yếu trang 36-40

2019

ThS. Nguyễn Thị Ánh Linh

 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký giai đoạn 2019 – 2020

STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian đăng kí

Thời hạn hoàn thành

Tác giả

1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người học khi chọn hệ đại học chính quy tại Đại học Bình Dương

Trường

 

Tháng 03/2019

ThS. Võ Danh Thìn

2

Nghiên cứu sự tác động của bảo hiểm khoản vay đến quyết định người vay bất động sản tại khu vực Bình Dương

Trường

 

Tháng 08/2019

ThS. Nguyễn Hương Sang

3

Nghiên cứu tác động tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam

Trường

 

Tháng 08/2019

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

4

Thành công từ việc kết nối doanh nghiệp – ngân hàng của TP. Hồ Chí Minh và bài học cho Bình Dương

Trường

 

Tháng 08/2019

PGS, TS. Lê Thị Mận

ThS. Trần Minh Đàn

ThS. Nguyễn Thị Ánh Linh

5

Vốn cho phát triển doanh nghiệp làng nghề – nghiên cứu thực nghiêm tại Bình Dương

Trường

 

Tháng 08/2019

PGS, TS. Lê Thị Mận

ThS. Nguyễn Văn Nam

6

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sinh viên chính quy đang theo học tại trường Đại học Bình Dương

Trường

 

Tháng 3/2020

ThS. Từ Hữu Công

7 Nghiên cứu việc trồng rau sạch tạo mảng xanh cho các chung cư cao tần trên địa bàn tỉnh Bình Dương Trường Tháng 8/2019 Tháng 9/2020

Đinh Thị Hoàng Hoa

 21QT01

 Khoa Kinh tế

 

4. Sách, giáo trình

STT

Sách

NXB

Thời gian đăng kí

Thời hạn hoàn thành

Tác giả

1

Lý thuyết tài chính – tiền tệ

 

 

05/2019

Chủ biên: PGS.TS Lê Thị Mận, Thành viên: TS. Đỗ Đoan Trang.

2

Thanh toán quốc tế

 

 

05/2019

Chủ biên: PGS.TS Lê Thị Mận, Thành viên: TS. Đỗ Đoan Trang.

3

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 

 

05/2019

Chủ biên: PGS.TS Lê Thị Mận, Thành viên: TS. Đỗ Đoan Trang.

4

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

 

 

05/2019

Chủ biên: PGS.TS Lê Thị Mận, Thành viên: TS. Đỗ Đoan Trang.