Câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật (ACC – Arts & Cultures Club) – Khoa Kinh tế

147

Lê Trịnh Việt Tùng – 21QT01, Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Bình Dương được hình thành trên cơ sở sáp nhập các khoa: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Việt Nam học. Ngoài nhiệm vụ được Ban Giám hiệu phân công trong công tác đào tạo, Khoa đã chủ động tham mưu Ban Giám hiệu thành lập các Câu lạc bộ mang tính học thuật như: Bảo hiểm, Chứng Khoán, Dịch vụ khác… và Câu lạc bộ Văn hoá nghệ thuật (ACC – Arts & Cultures Club).

Logo CLB Văn hoá – Nghệ thuật ACC

Áo chính thức của CLB Văn hoá – Nghệ thuật ACC

Câu lạc bộ Văn hoá nghệ thuật của Khoa Kinh tế ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá nghệ thuật trong sinh viên thuộc Khoa và sinh viên các Khoa khác thuộc BDU. Đây cũng là một sân chơi lành mạnh giúp sinh viên Khoa Kinh tế tụ hội những nhân tố tài năng, có cùng niềm đam mê, sở thích như: ca hát, múa, hội hoạ, thư pháp…thể hiện đúng với tinh thần Slogan của Câu lạc bộ: SẮC MÀU tài năng trẻ – TỎA SÁNG niềm đam mê”.

Một buổi sinh hoạt và luyện tập của CLB Văn hoá – Nghệ thuật (ARTS & CULTURES CLUB)​

Khoa xem Câu lạc bộ Văn hoá nghệ thuật là một trong những mặt trận văn hoá, nhằm tuyên truyền về mặt tư tưởng chính trị, truyền tải những chủ trương, chính sách của Nhà trường đến với sinh viên; Thông qua Câu lạc bộ Khoa sẽ lồng ghép và tăng cường hoạt động trong công tác tuyển sinh, chăm sóc sinh viên để từng bước cùng nhà trường xây dựng và phát triển môi trường học tập ngày càng hạnh phúc.

Một chuyến sinh hoạt cộng đồng của Câu lạc bộ ACC

Nhân mùa tự trường sắp đến, Câu lạc bộ Văn hoá nghệ thuật đã tham mưu Lãnh đạo Khoa chuẩn bị Kế hoạch chu đáo để chào đón Tân sinh viên. Với môi trường học tập tốt về học thuật, các bạn còn được học miễn phí các loại hình nghệ thuật như:  Nhảy dân gian, Nhảy hiện đại, Đàn, Hát, Hội hoạ, Thư pháp…tất cả đã sẳn sàng và bạn chỉ cần ghi danh tên mình để hãnh diện trở thành sinh viên của Khoa Kinh tế – BDU trong năm học 2019 – 2020.

Tin: Từ Hữu Công – Cố vấn CLB Văn hoá – Nghệ thuật ACC