13 website hữu ích giúp bạn cải thiện tiếng Anh online

23

🌟 Học phát âm chuẩn như người bản xứ
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish

🌟 Video tiếng Anh ngắn và thú vị
www.listen-and-write.com

🌟 Kho ảnh trực tuyến học các nhóm từ vựng cơ bản
http://www.languageguide.org/english/

🌟 Tăng cường kỹ năng nghe và viết
www.newsinlevels.com

🌟 Người bản ngữ giúp bạn sửa lỗi sai khi giao tiếp
www.lang-8.com

🌟 Cải thiện cả 4 kỹ năng từ những bước đầu
www.duolingo.com

🌟 Mới bắt đầu học ngôn ngữ như một đứa trẻ
http://www.abcya.com/

🌟 Các bài kiểm tra IELTS, TOEFL, TOEIC,…
www.examenglish.com

🌟 Học liệu đa dạng, phong phú mọi lĩnh vực
www.myenglishpages.com

🌟 Mẹo siêu hay để học nhanh chóng hơn
www.tv411.org

🌟 Kiến thức về mọi thứ trên đời bằng tiếng Anh
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/

🌟 Học tiếng Anh thực tế, áp dụng được ngay và luôn
https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101

🌟 Từ điển đáng tin cậy nhất thế giới
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/