Liên hệ

KHOA KINH TẾ
Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
0274 3833 926 - https://kinhte.bdu.edu.vn - khoakinhte@bdu.edu.vn

PH Cà Mau: Số 3, Đường Lê Thị Riêng, Phường 5, TP. Cà Mau, Cà Mau.
0290 3 99 7777 – 0290 3 552 177

Liên kết website

© Copyright 2019 Phòng Thông tin - Đại học Bình Dương. All rights reserved.