THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN KHOA KINH TẾ Về việc dời ngày đón Tân sinh viên của Khoa Kinh tế.

76

Theo thông báo trước đây, Khoa sẽ tổ chức đón Tân sinh viên K22 vào lúc 17h – 20h, ngày 13/9/2019 tại Nhà hát sinh viên, lầu 4, Đại học Bình Dương.

Tuy nhiên, do có lịch đột suất của nhà trường, Khoa xin thông báo đến sinh viên thuộc Khoa về việc dời ngày tổ chức đón Tân sinh viên 22 như sau:

Thời gian tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 17h – 20h, ngày 11/9/2019 tại Nhà hát sinh viên, lầu 4, trường Đại học Bình Dương.

Vậy xin thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khoa Kinh tế được biết và tổ chức thực hiện.