Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Hệ thống thông tin năm 2019

238

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Hệ thống thông tin năm 2019

1. Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Hệ thống thông tin – Chi tiêu tuyển sinh: 15

2. Thời gian đào tạo: Chương trình học trong 1,5 – 02 năm.

3. Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm:

📛 Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 📛 27/10/2019 📛

📛 Tổ chức ôn thi: Dự kiến trong tháng 11 năm 2019

📛 Thi tuyển: Dự kiến ngày 30/11/2019 và 1/12/2019

️🎯 Địa điểm học: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người đang đi làm có thể tham gia chương trình Thạc sĩ Hệ thống thông tin, lớp được tổ chức học ngoài giờ hành chính vào các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật tại Trường Đại học Bình Dương.

============================

🌀 Đăng ký thông tin trực tuyến: 📛📛  https://forms.gle/pWjayF6g29V73D7X6 📛📛

============================

1️⃣   Đối tượng tuyển sinh, môn thi tuyển, chương trình học

    ☑️ Đối tượng tuyển sinh:

     🔰 Văn bằng: người có bằng tốt nghiệp đúng ngành, ngành phù hợp hoặc ngành gần đều đủ điều kiện dự thi nếu thỏa mãn các điều kiện về thâm niên, bổ sung kiến thức quy định về ngành đúng, ngành phù hợp như sau:

STT

Nội dung

Ngành học

1

Ngành đúng/ ngành phù hợp

– Tin học

– Công nghệ thông tin

– Hệ thống thông tin

– Khoa học máy tính

– Kỹ thuật máy tính

– Mạng máy tính và truyền thông

2

Ngành gần

– Sư phạm tin học

– Hệ thống thông tin quản lý

– Tin học quản lý

– Quản trị hệ thống thông tin

– Thương mại điện tử

– Toán – Tin

– Lý – Tin

– Thống kê – Tin học

– Tin học kinh tế

– Tin học môi trường

– Địa lý – Tin học

– Hệ thống thông tin địa lý

– Xử lý thông tin

– Kỹ thuật thông tin

– Sư phạm Toán học

 🔰Thâm niên: Người tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần không yêu cầu về thâm niên công tác.

 🔰 Bổ sung kiến thức

 • Thí sinh thuộc nhóm ngành đúng tốt nghiệp đại học dưới 5 năm tính đến thời điểm dự thi không cần học bổ sung.
 • Thí sinh thuộc nhóm ngành đúng tốt nghiệp trên 5 năm tính đến thời điểm dự thi phải học bổ sung theo bảng sau:

STT

Nội dung

Học phần học bổ sung

Tên học phần

Số TC

1

– Tin học

– Công nghệ thông tin

– Hệ thống thông tin

– Khoa học máy tính

– Kỹ thuật máy tính

– Mạng máy tính và truyền thông

 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
 2. Hệ phân tán

3

3

2

– Sư phạm tin học

– Hệ thống thông tin quản lý

– Tin học quản lý

– Quản trị hệ thống thông tin

– Thương mại điện tử

– Toán – Tin

– Lý – Tin

– Thống kê – Tin học

– Tin học kinh tế

– Tin học môi trường

– Địa lý – Tin học

– Hệ thống thông tin địa lý

– Xử lý thông tin

– Kỹ thuật thông tin

– Sư phạm Toán học

 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao
 2. Hệ phân tán
 3. Quy hoạch tuyến tính
 4. Phân tích và thiết kế hệ thống

3

3

3

3

☑️ Môn thi tuyển:

 • Ngoại ngữ (thang điểm 100): một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung;
 • Môn chủ chốt (thang điểm 10): Cấu trúc dữ liệu và giải thuật;
 • Môn cơ sở (thang điểm 10): Cơ sở dữ liệu.

☑️ Chương trình học: 60 tín chỉ, thời gian đào tạo trong 1,5-02 năm.

2️⃣  Đối tượng ưu tiên, chính sách ưu tiên

☑️ Đối tượng ưu tiên:

 • Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành;
 • Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại địa phương thuộc khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành;
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 • Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang;
 • Con liệt sĩ, nạn nhân chất độc màu da cam.

☑️ Chính sách ưu tiên: Người thuộc một hoặc nhiều đối tượng ưu tiên được hưởng chính sách ưu tiên như sau:

 • Được cộng 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100).
 • Được cộng 1 điểm cho một trong hai môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật hoặc môn Cơ sở dữ liệu.

3️⃣ Điều kiện để được miễn thi môn ngoại ngữ

 • ☑️ Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học ở Việt Nam.
 • Bằng tốt nghiệp kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CT1, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương B1 khung tham chiếu châu Âu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương như sau:

☑️Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học ở Việt Nam.
 • Bằng tốt nghiệp kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CT1, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương B1 khung tham chiếu châu Âu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương như sau:

Đối với Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS Khung Châu Âu
3/6 (khung VN) 4.5

450 PBT

133 CBT

45 iBT

450 Preliminary PET Business Preliminary 40 B1

Các ngoại ngữ khác

Cấp độ (CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

3/6 (khung VN)

TRKI 1

DELF B1 TCF niveau 3

B1 ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N4

 

4️⃣  Điều kiện xét trúng tuyển, nguyên tắc xét trúng tuyển

☑️ Điều kiện xét trúng tuyển: Điều kiện xét trúng tuyển là điểm thi các môn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt tối thiểu:

 • Ngoại ngữ: 50 điểm (không áp dụng đối với thí sinh miễn thi ngoại ngữ)
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: 5 điểm
 • Cơ sở dữ liệu: 5 điểm

☑️ Nguyên tắc xét trúng tuyển: Những thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ lấy điểm tổng của hai môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật và môn Cơ sở dữ liệu để xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

☑️ Trường hợp nhiều người bằng điểm nhau thì thứ tự ưu tiên xét trúng tuyển như sau:

 • Thí sinh có điểm môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cao hơn.
 • Người được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc có điểm thi môn ngoại ngữ cao hơn.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí

🔰 Hồ sơ đăng ký dự thi

a) Đơn đăng ký dự thi (Theo mẫu)

b) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học

c) Sơ yếu lý lịch (trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) – Tải mẫu

d) Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

e) Minh chứng miễn thi ngoại ngữ hợp lệ (nếu có)

f) Minh chứng đối tượng ưu tiên hợp lệ (nếu có)

g) Các giấy tờ hồ sơ minh chứng khác (nếu có)

h) Minh chứng nộp lệ phí dự thi.

🔰 Lệ phí đăng ký:

 • Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000 VNĐ/thí sinh/hồ sơ;
 • Lệ phí dự thi: 650.000 VNĐ/thí sinh.

kiện xét trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ lấy điểm tổng của hai môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật và môn Cơ sở dữ liệu để xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ nộp hồ sơ tại:

– Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương

 • Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Website: tuyensinh.bdu.edu.vn; Email: tuyensinh@bdu.edu.vn – trungtamdaotao@bdu.edu.vn
 • Điện thoại: 0274.3822058 số nội bộ 100 hoặc 101  – Hotline: 0889.126.116