Trang chủ Tuyển sinh

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

  Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 Quản trị kinh doanh - Mã ngành: 8340101 Quản lý kinh tế - Mã ngành: 8310110 Tài chính Ngân hàng - Mã ngành: 8340201 Ngôn ngữ Anh - Mã ngành: 8220201 Hình thức đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ 1,5 đến 02 năm Học vào ngày thứ 7 và...

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, cụ thể như sau: Tên trường: Trường Đại học Bình Dương Mã tuyển sinh: DBD 1️⃣ Đối tượng tuyển sinh:  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2021 trở về trước; Thí sinh đang học lớp...

Tuyển sinh ngành Việt Nam học (Du lịch)

Loại hình đào tạo Tập trung chính quy Trình độ đào tạo Đại học Mã ngành 7310630 Khối xét tuyển A01, A09, C00, D01 Chuyên ngành đào tạo HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Việt Nam học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - văn hóa - xã hội....

Tuyển sinh ngành Tài chính – Ngân hàng

– Mã  ngành : 7340201 – Khối xét tuyển : A01, A09, C00, D01 Loại hình đào tạo Tập trung chính quy Trình độ đào tạo Đại học Mã ngành 7340201 Khối xét tuyển A01, A09, C00, D01 Chuyên ngành đào tạo TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân đại học về Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và có trách nhiệm với...

Tuyển sinh ngành Quản trị Kinh doanh

– Mã ngành: 7340101 – Khối xét tuyển :  A01; A09; C00; D01 Loại hình đào tạo Tập trung chính quy Trình độ đào tạo Đại học Mã ngành 7340101 Khối xét tuyển A01; A09; C00; D01 Chuyên ngành đào tạo QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội;...

Tuyển sinh Ngành Kế toán

– Mã ngành : 7340301 – Khối xét tuyển : A01, A09, C00, D01 Hình đào tạo Tập trung chính quy Trình độ đào tạo Đại học Mã ngành 7340301 Khối xét tuyển A01, A09, C00, D01 Chuyên ngành đào tạo KẾ TOÁN Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân đại học về Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản và...

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành Kế toán 2021

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành Kế toán Chi tiết các phương án xét tuyển Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 (xét theo học bạ) Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (Xét theo học bạ) Phương án 3: Xét tuyển dựa và điểm trung bình cao nhất các môn học của...

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành Quản trị kinh doanh 2021

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành Quản trị kinh doanh Chi tiết các phương án xét tuyển Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 (xét theo học bạ) Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (Xét theo học bạ) Phương án 3: Xét tuyển dựa và điểm trung bình cao nhất các môn...

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành Tài chính ngân hàng 2021

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành Tài chính ngân hàng Chi tiết các phương án xét tuyển Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 (xét theo học bạ) Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (Xét theo học bạ) Phương án 3: Xét tuyển dựa và điểm trung bình cao nhất các môn...