Trường Đại học Bình Dương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

246

Ngày 29/5, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 82 đảng viên thuộc 03 chi bộ trực thuộc được triệu tập tham dự Đại hội.

Trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trải qua 5 lần tổ chức đại hội, Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương đã thực sự phát triển vững mạnh. Với khẩu hiệu hành động: “Trường Đại học Bình Dương xây dựng nền giáo dục mở trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh”, Đại hội lần thứ VI đã thông qua nhiều nội dung hoạt động quan trọng cũng như xác định tầm nhìn, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng các nguồn lực hợp lý, hiệu quả nhằm đóng góp, xây dựng Trường Đại học Bình Dương trở thành đại học kinh tế, sinh thái đa lĩnh lực, đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước; phấn đấu trở thành tổ chức khoa học và giáo dục đi tiên phong về nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong khu vực.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; đồng chí Đinh Thị Hiền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương và 82 đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Đ/c Cao Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Bình Dương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, đồng chí Cao Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự quan tâm, định hướng của Đảng ủy Khối, sự phối hợp nhịp nhàng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, sự đoàn kết của cấp ủy, tập thể cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường Đại học Bình Dương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng cường nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng thực hành đạt chuẩn kiểm định, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy đi đôi với tổ chức sắp xếp lại bộ máy bảo đảm sự tinh gọn, hiệu quả,…”.

Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đánh giá và tuyên dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thảo luận tại đại hội, các đồng chí đảng viên nhất trí cao với những đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc, Đảng ủy đã nêu ra những hạn chế, tồn tại để nhiệm kỳ mới sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, toàn Đảng bộ sẽ tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phối hợp với chính quyền tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương quyết tâm phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp mới từ 30 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ, lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Đại hội đã lựa chọn bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, đồng chí Cao Việt Hưng tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Kim Thảo tái đắc cử chức vụ Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết./.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Lưu Ngọc