Thông báo thời gian áp dụng quản lý giờ tự học tại Thư viện học kỳ I năm học 2019 – 2020

338

Kính gửi: Sinh viên trong toàn trường

🔰 Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-ĐHBD của Trường Đại học Bình Dương ngày 09 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 áp dụng cho các hình thức đào tạo chính quy, không chính quy tại Đại học Bình Dương (cơ sở chính và các phân hiệu, cơ sở liên kết) ;

🔰Nay, Thư viện thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Bình Dương về thời gian áp dụng quản lý giờ tự học của sinh viên tại Thư viện như sau:

 1. Thời gian học kỳ 1 năm học 2019-2020: từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 14/12/2019

✳️ Số giờ quy định: 50giờ / 1 học kỳ.

📝 2. Sinh viên thực hiện theo quy trình sau:

✴️ Bước 1: Quét thẻ sinh viên vào đúng vị trí của  máy tính dùng cho “máy quét mã vạch vào”-> kiểm tra họ tên & MSSV có thể hiện đúng trên phần mềm quản lý giờ tự học tại Thư viện hay không.

✴️ Bước 2: Hiện diện và học tập tại Thư viện (phòng tự học, phòng học nhóm, phòng internet). Nếu sinh viên có hành vi gian lận trong việc tích lũy giờ tự học (quét thẻ vào nhưng không học tập tại một trong các địa điểm nêu trên, quét thẻ giùm…) đều bị xử lý kỷ luật và không công nhận giờ tự học của ngày hôm đó.

✴️ Bước 3: Sau khi kết thúc giờ tự học tại Thư viện. Sinh viên quét thẻ ra đúng vị trí của máy tính dùng cho “máy quét mã vạch ra” -> kiểm tra họ tên & MSSV, số giờ tích lũy trong ngày & tổng thời gian đã học trước đó .

📚 Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ngay tại thời điểm phát sinh, Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu sinh viên không liên hệ, phản ánh tại thời điểm nêu trên.

Tin: Đại học Bình Dương