Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025

236

Vào ngày 29/5 tới đây, tại Nhà hát sinh viên khu giảng đường A, Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần VI của Nhà trường từ dự thảo văn kiện Đại hội, kịch bản diễn ra Đại hội cũng như các phần việc khác đã được hoàn tất để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trước đó, ba chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương đã lần lượt tổ chức thành công đại hội và chọn ra những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội lần V nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời báo cáo kiểm điểm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội lần VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong khuôn khổ của Đại hội, Đảng bộ Nhà trường sẽ tôn vinh các cá nhân và tập thể chi bộ đã đạt những thành tích xuất sắc trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương trong sạch vững mạnh.

Ban Biên tập