Bài thi đạt giải đặc biệt trong cuộc thi thiết kế Logo và Slogan Khoa Kinh tế

212

Ý NGHĨA LOGO CỦA KHOA KINH TẾ

Logo được thiết kế dựa trên nền tảng triết lý Học – Hỏi – Hiểu – Hành (4H) của Trường Đại học Bình Dương.
Màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, bền vững của Khoa Kinh tế.
Logo nằm trong biểu tượng trường; phía bên trên là tên Trường, phía dưới là tên khoa; màu xanh là màu đặc trưng và cũng là mái nhà chung của Đại học Bình Dương.
Bên trong có 5 cột (5 mũi tên), trong đó có một cột màu đỏ ở chính tâm là hình tượng Trường Đại học Bình Dương; 4 cột chia đều cho 2 bên tượng trưng cho 4 Ngành của Khoa Kinh tế (QTKD, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Việt Nam học) và tất cả luôn cùng đồng hành phát triển.
Khoa Kinh tế phát triển là nhờ Trường Đại học Bình Dương quan tâm giúp đỡ. Cột to nhất ở chính tâm là sự chở che, giúp cho 4 ngành ở hai bên nương tựa để vươn lên.

 

Theo thuyết ngũ hành 5 cột tượng trưng cho Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Đây là sự hoà hợp của đất trời nằm trong Khoa Kinh tế và cầu mong sự thuận hoà luôn tồn tại, hạnh phúc.
Và tương ứng theo triết lý của nho giáo, 5 cột tượng trưng cho: Sinh, lão, bệnh, tử, sinh – Luôn sinh, luôn luôn có sự đổi mới và trường tồn, tương sinh khắc, tương ứng với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Điều cuối cùng, quan trọng nhất là mái nhà chung màu xanh tượng trưng cho BDU luôn che chở cho Khoa Kinh tế được bình yên và phát triển bền vững, tạo nên một không gian hạnh phúc và yêu thương mỗi ngày cũng như đào tạo ra những con người có: Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với thiên nhiên (4T).

https://www.youtube.com/watch?v=o2wpo-OftSg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0U_3MdtJg8uvd4hkq2BzExkMGqNsaloYocd3HmAEt7Ufr6apxKZ4jlEcE

SLOGAN CỦA KHOA KINH TẾ

"Khoa Kinh tế – từ đổi mới đến thành công”

Tôi chọn cách đổi mới để phát triển, đổi mới để có cái khác biệt so với những cách khác. Tư duy đổi mới, sáng tạo để bắt nhịp và đáp ứng nhu cầu xã hội.Đổi mới tạo ra được sự phát triển và thành công.
Đổi mới để tạo giá trị mới so với những gì đã tạo ra trước đó; tạo ra lợi nhuận từ việc tạo ra chuỗi giá trị mới.
Với ý nghĩa “Từ đổi mới đến thành công”, Khoa Kinh tế sẽ luôn vận động, năng động hơn để trường tồn và phát triển.

Tin: Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương