THÔNG BÁO xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 – 2020

178

I. Thông tin về học bổng

1. Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đang học tập tại Trường Đại học Bình Dương.
2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất.
3. Thời gian tổ chức Lễ trao học bổng: Dự kiến tháng 10 năm 2019.
4. Điều kiện xét duyệt học bổng
4.1. Điều kiện bắt buộc
Sinh viên được xét duyệt phải đảm bảo đồng thời 3 điều kiện sau:
– Sinh viên chưa nhận học bổng của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2019 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào cuối tháng 10 năm 2019).
– Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, mồ côi cha, mẹ; có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật…). Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo cần có giấy chứng nhận, những trường hợp khó khăn khác cần nêu chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).
– Điểm học tập của sinh viên năm học 2018 – 2019 đạt tối thiểu: 6.5 (đối với thang điểm 10); 2.5 (đối với thang điểm 4). Đối với sinh viên năm thứ nhất, kết quả học tập lớp 12 đạt tối thiểu: 6,5 (đối với thang điểm 10).
4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên
– Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp.
– Sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
– Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019.
– Được khen thưởng về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2018 – 2019.
– Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

II. Hồ sơ đề nghị trao học bổng

Hồ sơ gồm có:
1) Danh sách trích ngang hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên (có mẫu kèm theo).

https://www.mediafire.com/file/lm3ioqex2q7cir6/DS_trich_ngang_kem_theo_CV.doc/file?fbclid=IwAR3_GX5s4ZeO31eyywIw7cC-bVE-P9T6Xn5Nf-LGr3aV6WO6OkUwxtlAKfg

2) Đơn đăng ký học bổng (có mẫu kèm theo).

https://www.mediafire.com/file/h9wsli3dodh8g6u/Don_dang_ky_HB_Quy_HT_va_PT_SVVN_2019-20202019.doc/file?fbclid=IwAR2YTB__-7sNtfNrRhQwv9QMKfSPcbpwMWkCIyVsAZuczcj6F3LBfMUOUK4

3) Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).
4) Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học; thành tích cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (nếu có).
5) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo của các sinh viên được giới thiệu.

III. Phương thức và thời hạn gửi hồ sơ học bổng
Hồ sơ giấy và file word gửi về Phòng Công tác Sinh viên và Các đoàn thể đến hết 16h30 ngày 20/9/2019. Người nhận: Cô Lê Hoàng Trân, điện thoại 02743.837.209.
Trân trọng./.