Thông báo về việc triển khai học tập trực tuyến trong thời gian sinh viên nghỉ học phòng tránh dịch bệnh Covid-19

324

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Bình Dương thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy về việc triển khai học tập trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch bệnh Covid-19 như sau:

STT Thời gian Nội dung thực hiện Kênh thông tin Ghi chú
1 Từ ngày 27/3 đến ngày 28/3/2020 Sinh viên thông tin tài khoản học online được gửi qua email sinh viên (do Nhà trường cấp) Cổng thông tin sinh viên Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email, vui lòng liên hệ: hotro@bdu.edu.vn
2 Từ ngày 27/3/2020 đến ngày 29/3/2020 Sinh viên kết nối với giảng viên để được hướng dẫn phương pháp học trực tuyến theo nhóm, lớp Ứng dụng Microsoft Teams  
3 Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 5/4/2020 Sinh viên học thử nghiệm Ứng dụng Microsoft Teams  
4 Từ ngày 6/4/2020 đến khi có thông báo mới Học chính thức theo thời khóa biểu

Ứng dụng Microsoft Teams;

Cổng thông tin sinh viên

 

📕📕📕 Lưu ý:

✍ Sinh viên cập nhật lịch học, thông tin lớp học thông qua cổng thông tin sinh viên, email sinh viên, zalo.

✍ Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ học tập: Điện thoại thông minh, laptop có kết nối internet

✍ Sinh viên tham gia đầy đủ các lớp học, đúng giờ theo thời khóa biểu và tương tác, thực hiện các bài tập theo sự hướng dẫn, yêu cầu của giảng viên. Sinh viên vắng mặt, vào lớp không đúng giờ, không làm bài tập sẽ bị trừ điểm quá trình.

✍ Trong quá trình triển khai học tập trực tuyến, sinh viên gặp khó khaă, sự cố vui lòng liên hệ giảng viên và trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ.

Ban Biên tập