Thông báo về thời gian nộp học phí học kì 1 năm 2019 – 2020

58

Trường Đại học Bình Dương thông báo về thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020.
Đề nghị tất cả sinh viên có đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 cập nhật thời gian nộp học phí, cụ thể như sau:
1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành học phí đúng thời gian quy định, nhà trường bố trí nhân sự trực thu học phí, giải đáp thắc mắc cho sinh viên tại phòng Tuyển sinh trong giờ hành chính cả thứ 7 (03/8/2019) và chủ nhật (04/8/2019).
2. Thời gian nộp học phí: từ ngày 22/7/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/8/2019 (sinh viên được quyền gia hạn học phí, sinh viên xem chi tiết tại địa chỉ: https://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=97&fbclid=IwAR0YSDKqt74TplH9tmQY1ccuGzERkslmgtVh3AneeYDN-R5thB9l6Mwcn-U hoặc https://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3477&fbclid=IwAR37WzWuAqTpxvW4E3Lrm9nCHf9cju3PpC3rTrjS2BErLaZ1vYHDOiKXTIY

3. Phương thức nộp học phí, sinh viên có 3 cách để nộp học phí học kỳ:
Cách 1: Nộp trực tiếp tại Trường.
Cách 2: Nộp học phí qua ngân hàng (đến trực tiếp ngân hàng hoặc chuyển khoản qua tài khoản của nhà Trường).
Cách 3: Nộp học phí qua máy POS tại Trường.
Sinh viên xem chi tiết tại địa chỉ: https://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3477&fbclid=IwAR21R_lt_y2urBpUL-KI6OfGZZ-uj6Uf5X8SY3Op7xIW3IiOjTb6p03awpY hoặc https://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=97&fbclid=IwAR2huu_3Dt8Rp6yRDQ-srWUM9B4TlSi1q6xp8MPKCOOX7h0wJCQ_pPEvwws

* Sinh viên ở xa, không thuận tiện đến trường cần chọn nộp học phí qua ngân hàng.
* Sinh viên nhờ người thân nộp học phí cần báo chính xác mức học phí để người thân thuận tiện trong quá trình nộp học phí.
* Sinh viên có nguyện vọng gia hạn học phí cần thực hiện đúng mẫu đơn gia hạn, thời gian nộp đơn gia hạn và thời gian hoàn thành học phí.
* Mẫu đơn xin gia hạn học phí, sinh viên tải tại địa chỉ: https://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=84&fbclid=IwAR0y66nFf3j5pnhmLs11ggIt_y1drxJrnAgFo0IBQcsd6UuGeoUg5b_ylD0

(Nộp đơn duy nhất trong ngày 08/8/2019, sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 16h30; đơn nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo).
4. Mọi thắc mắc sinh viên cần liên hệ ngay Trợ lý giáo vụ, Trợ lý sinh viên, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn hỗ trợ kịp thời./.