THÔNG BÁO TUYỂN THỦ LĨNH SINH VIÊN 2019

272

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ Tân Sinh viên khóa 22 của trường hòa nhập với cuộc sống và phương pháp học tập ở môi trường mới
Phòng Công tác Sinh viên và các Đoàn thể thông báo tuyển chọn “Thủ lĩnh Sinh viên BDU”
Là TLSV các bạn sẽ những cánh chim đầu đàn, giúp các em tân sinh viên vững bước trên giảng đường đại học
Quyền lợi: được ưu tiên trong xét khen thưởng, được giảm 50% giờ tư học thư viên, được miễn học phí 1 môn học kỹ năng mềm
Nhanh chóng đăng ký nào các bạn!
Nhận mẫu đơn tại: https://bitly.vn/7eb5