THÔNG BÁO: Tuyển sinh viên tham gia tập huấn Chương trình Công dân tích cực Doanh nghiệp xã hội

236

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc triển khai chương trình Công dân tích cực Doanh nghiệp xã hội, Khoa Kinh tế thông báo đến Sinh viên thuộc Khoa được biết và tham gia.
Vì số lượng sinh viên tham gia giới hạn (30 sinh viên/đợt) do vậy các bạn hãy nhanh chóng ghi danh và liên hệ qua số điện thoại: 0974547748 hoặc đăng ký qua Form theo link bên dưới:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTyWJYouPlm-f3OiMo8ZiOkAqYldkZBGPfZRzPy0AnMqlAVg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2tQt7RQXAv1cbtZ2SZlj6Gyc8TYbTG0y4rDp4GMfX3uPVHEoX87Ezxpfc