Thông báo thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020

267

Phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020, như sau:

Thời gian thực hiện:

Nhận xét tốt nghiệp: Từ ngày 8 – 12/6/2020

Sinh viên kiểm tra kết quả sơ bộ: Dự kiến từ ngày 21 – 26/7/2020

Sinh viên cập nhật kết quả chính thức: Dự kiến trong tháng 9/2020

Cấp bằng chính thức: Dự kiến trong tháng 10/2020

Lưu ý:

1. Các hồ sơ không đạt trong các đợt xét năm 2019; hồ sơ kê khai hộ tịch sẽ không dùng để xét tốt nghiệp trong năm 2020. Học viên/ sinh viên xét tốt nghiệp phải nộp lại hồ sơ để cập nhật thông tin mới nhất của học viên/ sinh viên.

2. Các hồ sơ kết quả xét không đạt trong đợt 2 năm 2020 sẽ được chuyển sang xét vào đợt 3 năm 2020.

3. Đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ được căn cứ vào dấu của bưu điện, nếu thời gian học viên/ sinh viên gửi trễ so với quy định sẽ được chuyển sang đợt xét tiếp theo (xem chi tiết địa điểm nhận hồ sơ tại mục 7).

4. Học viên/ sinh viên cập nhật kết quả sơ bộ/ kết quả chính thức tại website daotao.bdu.edu.vn (chọn menu Tốt nghiệp → Danh sách tốt nghiệp).

5. Học viên/ sinh viên phản hồi sau thời gian quy định sẽ được chuyển thông tin sang đợt xét tiếp theo.

6. Học viên/ sinh viên nhận bằng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bình Dương; số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (gặp Thầy Lâm Tuấn Tài).

7. Hồ sơ xét tốt nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (cán bộ tiếp nhận cô Bùi Thị Thanh Thảo) hoặc học viên/ sinh viên có thể gửi bưu điện về địa chỉ sau: PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG (Số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương). Điện thoại: (0274) 3837 103. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, cô Bùi Thị Thanh Thảo.

8. Hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên xem chi tiết tại website daotao.bdu.edu.vn (chọn menu Tốt nghiệp → Biểu mẫu tốt nghiệp).

9. Học viên/ sinh viên cần cung cấp đúng địa chỉ E-mail, điện thoại đang sử dụng để Nhà trường liên hệ khi cần thiết trong quá trình xét tốt nghiệp.

10. Hồ sơ không hợp lệ (thiếu giấy khai sinh; thông tin văn bằng và các giấy tờ khác không khớp thông tin với nhau;…) sẽ bị loại khỏi đợt xét.

Mọi thắc mắc liên quan hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp Trợ lý giáo vụ, học viên, sinh viên liên hệ qua địa chỉ E-mail: tthung@bdu.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời./.

Ban Biên tập