THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9

212

Khoa Kinh tế thông báo việc nghỉ lễ 2/9/2019 đến sinh viên thuộc Khoa như sau:

Sinh viên được nghỉ 01 ngày: thứ 2, ngày 02/9/2019, học lại từ ngày 3/9/2019..
Ngày khai giảng năm học mới: ngày 05/9/2019