Thông báo kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

312

► ►Phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương thông báo kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (Đại học, cao đẳng chính quy). Anh/chị vui lòng tải file về máy tính và tìm kiếm theo mã số sinh viên.

♦ Trường hợp kết quả xét chưa chính xác, đề nghị anh/chị liên hệ và phản hồi tại Phòng Đào tạo hoặc giáo vụ của Khoa.

► Lưu ý:

♦ Thời gian tiếp nhận phản hồi: đến 16 giờ 00 phút ngày 26/3/2020.

♦ Đường link (https://bit.ly/3aoePoU) để xem kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Ban Biên tập