Thông báo gia hạn thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên Trường Đại học Bình Dương lần II năm học 2019 – 2020

256

Trường Đại học Bình Dương thông báo về việc gia hạn thu BHYT bắt buộc đối với sinh viên thuộc Trường lần II năm học 2019 – 2020 như sau:

Đối tượng áp dụng:

Tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy chưa tham gia BHYT lần I, lần II năm học 2019 – 2020

Thời gian thu:

Thu từ ngày 8/5/2020 đến hết ngày 5/6/2020

Giá trị thẻ BHYT: 7 tháng (từ ngày 1/6/2020 – 31/12/2020)

Mức thu BHYT:

1.490.000 đồng x 4.5% x 7 tháng x 70% = 328.545 đồng

(Ba trăm hai mươi tám ngàn năm trăm bốn mươi lăm đồng)

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT: Công ty TNHH Bệnh viện ĐK Medic Bình Dương

Địa điểm thu: Nộp trực tiếp tại Phòng Tư vấn tuyển sinh và Chăm sóc người học, Bộ phận thu tiền thuộc Phòng Tài chính – Kế toán, Cô Huỳnh Thị Kim Vấn (thu trong giờ hành chính từ thứ 2 – 6; Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 13h-16h30)

Chế tài đối với sinh viên không tham gia BHYT:

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét khen thưởng, học bổng và chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

Trách nhiệm thực hiện:

Các khoa:

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, trợ lý sinh viên, cán bộ lớp vận động sinh viên tham gia BHYT đầy đủ theo quy định của Luật BHYT để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân.

Hướng dẫn sinh viên liên hệ Trạm Y tế – Ông Trần Xuân Bắc để đăng ký thông tin và những trường hợp nếu đã có thẻ BHYT khác do địa phương cấp, hộ gia đình cấp thì phải nộp bản photocopy.

Nhận thẻ BHYT từ Trạm Y tế và phát thẻ cho sinh viên

Trạm Y tế:

Cho sinh viên đăng ký thông tin, lập danh sách và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác BHYT theo quy định

Phối hợp với các khoa, các đơn vị chức năng thuộc Trường để triển khai và thực hiện

Phòng Tài chính – Kế toán: Lập danh sách, thu kinh phí tham gia BHYT của sinh viên

Phòng CTSV&CĐT: Tuyên truyền, vận động và nhắc nhở để sinh viên tham gia BHYT năm học 2019 – 2020 đạt tỷ lệ 100% theo quy định.

Phòng Đào tạo: Rà soát danh sách sinh viên không tham gia BHYT (sau khi kết thúc thời gian thu BHYT lần II, năm 2019 – 2020), tham mưu Ban Giám hiệu áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật đối với sinh viên theo quy định.

Trân trọng./.