Thông báo đăng ký môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ HK1 NH 2019-2020

68
Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian đăng ký môn học (ĐKMH) đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tất cả các ngành (tại cơ sở chính Trường Đại học Bình Dương).

II. KẾ HOẠCH CHUNG

 
Stt Nội dung công việc Thời gian thực hiện
1 Sinh viên thực hiện ĐKMH (đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên; Số tín chỉ tối đa sinh viên được phép đăng ký là 25 tín chỉ, tối thiểu là 10 tín chỉ).
Từ 01/07/2019 đến 07/07/2019 (thời gian đăng ký từ 11h đến 21h hằng ngày)
Sinh viên lưu ý:
  • Khóa tuyển sinh năm 2013 đến năm 2015.  ĐKMH từ ngày 01/07/2019  đến  02/07/2019.
  • Khóa tuyển sinh năm 2016, ĐKMH ngày 03/07/2019.
  • Khóa tuyển sinh năm 2017 , ĐKMH ngày 04/07/2019.
  • Khóa tuyển sinh năm 2018, ĐKMH ngày 05/07/2019.
  • Thời gian ĐKMH chung các khóa: 06/07/2019 đến 07/07/2019.
2 Phòng Đào tạo xử lý số liệu, hủy bỏ các nhóm môn học không đủ điều kiện tổ chức lớp. Từ 08/07/2019 đến 13/07/2019
3 Sinh viên đăng ký bổ sung (Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên). Từ 15/07/2019 đến 17/07/2019 (thời gian đăng ký từ 11h đến 21h hằng ngày)
4 Sinh viên cập nhật lại dữ liệu đăng ký tại Cổng thông tin sinh viên 20/07/2019
5 Thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 (sinh viên xem các cách nộp học phí tại phần lưu ý). Từ 22/07/2019 đến 08/08/2019
6 Thời gian nộp đơn gia hạn học phí học kỳ 1 năm 2019-2020 về phòng Đào tạo (đơn phải có đầy đủ các xác nhận theo yêu cầu).
Nộp đơn gia hạn học phí trong giờ hành chính (sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30)
 
Tiếp nhận đơn ngày 08/08/2019.
(Thời gian được phép gia hạn học phí tối đa đến 16h ngày 09/09/2019 sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ)
7 Thời gian bắt đầu học kỳ 01 năm học 2019-2020 02/09/2019
 
Ghi chú: Sinh viên được nghỉ: ngày 02/09 ( Quốc Khánh); ngày 01/01/2020 ( tết Dương lịch);

III. CÁCH ĐĂNG KÝ

mailSinh viên ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên địa chỉ:
http://sv.bdu.edu.vn/
mailSinh viên đọc kỹ hướng dẫn ĐKMH tại địa chỉ:
http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=44

IV. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

mailCác Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Trợ lý sinh viên, Trợ lý giáo vụ hỗ trợ tư vấn sinh viên lập kế hoạch học tập và chọn môn học.
Phòng Tài chính-Kế toán phối hợp thu học phí theo đúng thời gian quy định.
V. LƯU Ý
1. Những sinh viên không ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên theo đúng thời gian quy định sẽ không được tham dự lớp học và thi kết thúc môn học.
2. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu tài khoản ĐKMH, sinh viên phải sử dụng địa chỉ email do nhà trường cấp để phục hồi lại mật khẩu (mọi thắc mắc về email do nhà trường cấp, sinh viên liên hệ về địa chỉ email mailtoweb@bdu.edu.vn để được hỗ trợ).
3. Sinh viên cần liên hệ Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn lập kế hoạch học tập và đăng ký môn học phù hợp với ngành học của từng sinh viên.
4. Sinh viên có thể chọn một trong ba cách để hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ:
Cách 1: Nộp học phí trực tiếp tại phòng Tài chính-Kế toán của trường Đại học Bình Dương.
Cách 2: Chuyển khoản học phí qua ngân hàng.
Cách 3: Sinh viên sử dụng thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin (thẻ sinh viên), ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để thanh toán học phí qua máy POS tại trường Đại học Bình Dương.
5. Thời gian tính điểm tích lũy giờ thư viện học kỳ 1 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 02/09/2019. Mọi thắc mắc về giờ thư viện sinh viên liên hệ trực tiếp Thư viện -Tư liệu để được hỗ trợ./.