Thời gian áp dụng quản lý giờ tự học tại Thư viện học kỳ II năm học 2019 – 2020

205

Thư viện – Trường Đại học Bình Dương thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học tại Trường về thời gian áp dụng quản lý giờ tự học của sinh viên tại Thư viện, cụ thể như sau:

✅ Thời gian học kỳ II năm học 2019-2020: từ ngày Từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 13/06/2020.

 Số giờ quy định: 50giờ/ 01 học kỳ.

Sinh viên tham gia học nhóm trên thư viện

Sinh viên thực hiện theo quy trình sau:

  • Bước 1: Quét thẻ sinh viên vào đúng vị trí của máy tính dùng cho máy quét mã vạch -> kiểm tra họ tên & MSSV có thể hiện đúng trên phần mềm quản lý giờ tự học tại Thư viện hay không.
  • Bước 2: Hiện diện và học tập tại Thư viện (phòng tự học, phòng học nhóm, phòng internet). Nếu sinh viên có hành vi gian lận trong việc tích lũy giờ tự học (các trường hợp sinh viên quét thẻ vào nhưng không học tập tại một trong các địa điểm nêu trên, quét thẻ giùm…) đều bị xử lý kỷ luật và không công nhận giờ tự học của ngày hôm đó.
  • Bước 3: Sau khi kết thúc giờ tự học tại Thư viện. Sinh viên quét thẻ ra đúng vị trí của máy tính dùng cho cho máy quét mã vạch -> kiểm tra họ tên & MSSV, số giờ tích lũy trong ngày & tổng thời gian đã học trước đó.

⛔️ Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ngay tại thời điểm phát sinh, Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu sinh viên không liên hệ, phản ánh tại thời điểm nêu trên.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG