Tài liệu hướng dẫn dạy và học online cho giảng viên và sinh viên

304

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của dịch nCoV gây ra cũng như nhằm đảm bảo sức khỏe cho sinh viên và giảng viên, trong thời gian tới đây, dự kiến Trường Đại học Bình Dương sẽ chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến với nhiều hình thức đa dạng, tiêu biểu như: Microsoft Teams, Zoom Meeting, Team Livestream (Facebook), Classroom (Google)…

Nhằm giúp cho giảng viên, học viên và sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng một cách hiệu quả các ứng dụng, phần mềm học trực tuyến trong mùa dịch, Nhà trường gửi đến quý thầy cô cùng học viên và sinh viên tài liệu hướng dẫn dạy và học online, bao gồm cả lý thuyết và videos hướng dẫn. Thời gian bắt đầu học trực tuyến sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể đến học viên, sinh viên trong thời gian tới.

Quý thầy cô, học viên và sinh viên cần tham khảo thật kỹ các tài liệu hướng dẫn dạy và học online để thuận tiện cho việc học tập bằng hình thức này.

Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên:

+ Làm quen: http://bit.ly/2IZzLXy

+ Khởi tạo và quản trị lớp học: http://bit.ly/3b65u57

+ Tổ chức buổi học tương tác: http://bit.ly/3dblXHm

+ Giao bài tập và đánh giá: http://bit.ly/2Qtl8jb

Tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên: http://bit.ly/2x6RCsU

Ban Biên tập