Phương án xét tuyển năm 2019

263

Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh theo 5 phương án như sau: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

1Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo mức đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển.

Điều kiện để được xét tuyển:

 • Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
 • Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường tại thông báo tuyển sinh.
 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Lịch tuyển sinh:  Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Phương thức xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 • Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

* Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:

Ví dụ về cách tính điểm phương án 2

Môn học

Toán

Vật lý

Hóa học

Điểm trung bình môn lớp 10

5,0

8,0

7,0

Điểm trung bình môn lớp 11

6,0

9,0

9,0

Điểm trung bình môn lớp 12

7,0

10

8,0

Tổng

((2*7,0)+6,0+5,0)/4 = 6,25

((2*10)+9,0+8,0)/4 = 9,25

((2*8,0)+9,0+7,0)/4 = 8,0

Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau: Điểm xét tuyển = 6,25 + 9,25 + 8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt  đạt tối đa là 30 điểm).

* Ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

3. Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

Công thức tính điểm:  Dxt= DM1 + DM2 + DM3

Trong đó:

Dxt: điểm xét tuyển

 • Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12
 • Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12
 • Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có điểm trung bình môn học lớp 12 như sau: Toán (9,0 điểm), Vật lý (7,0 điểm), Hóa học (9,0 điểm) và sinh viên xét tổ hợp A00. Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + Vật lý (7,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 3: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt  đạt tối đa là 30 điểm).

* Ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

4. Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm Max(THPT Quốc gia; Lớp 12; Trung bình lớp 10,11,12) (lưu ý: phải cùng tổ hợp xét tuyển).

Công thức tính điểm: Dxt= DM1 + DM2 + DM3

Trong đó:

Dxt: điểm xét tuyển

 • Với DM1 = Điểm max1 (THPT Quốc gia; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)
 • Với DM2 = Điểm max2 (THPT Quốc gia; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)
 • Với DM3 = Điểm max3 (THPT Quốc gia; Trung bình môn lớp 12; Trung bình môn lớp 10,11,12)

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A, thi THPT Quốc gia năm 2019 tổ hợp A00 (Toán 8,0 điểm, Vật lý 7,0 điểm, Hóa học 9,0 điểm); có điểm trung bình môn điểm lớp 12 Vật lý (9,0 điểm). Vậy sinh viên được xét theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Toán (8,0 điểm) + Vật lý (9,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 4: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển (công thức điểm Dxt  đạt tối đa là 30 điểm).

Ngành Dược học:

– Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

– Điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT tối thiểu là 8,0 trở lên.

5. Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường ĐH Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển.

* Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm: Trường Đại học Bình Dương đã chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, do đó trường sẽ tổ chức xét tuyển nhiều đợt/ năm, cụ thể như sau:

Đợt 1: 02/01-10/07 Đợt 7: 01/09-10/09
Đợt 2: 11/07-21/07 Đợt 8: 11/09-21/09
Đợt 3: 21/07-31/07 Đợt 9: 22/09-02/10
Đợt 4: 01/08-10/08 Đợt 10: 03/10-13/10
Đợt 5: 11/08-20/08 Đợt 11: 14/10-24/10

Hồ sơ dự tuyển đối với phương án 2, phương án 3, bao gồm:

 • 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng)(có thể bổ sung sau)
 • 01 Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp PTTH hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia; (có thể bổ sung sau)
 • 01 Học bạ THPT (có công chứng)
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
 • 01 Giấy khai sinh (bản sao)
 • 01 Đơn đăng kí học (theo mẫu)- download tại website www.bdu.edu.vn.
 • 02 ảnh 4×6 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)
 • 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Lưu ý: với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ túc trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.

Cách thức nộp hồ sơ:

Cách 1: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Cách 2: Nộp trực tiếp tại trường.

Nơi nhận: Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương – P.Hiệp thành – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3822 058 – 3820 833 – 730 3399 – Email: tuyensinh@bdu.edu.vn