Chung tay đẩy lùi COVID-19

51

Việc xuất hiện thêm bệnh nhân dương tính với COVID-19 là điều không mong muốn nhưng ngay từ trước đó các biện pháp rà soát, kiểm tra phòng chống dịch bệnh vẫn đang được duy trì ở mức độ cao nhất, "Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát".

Hãy tin tưởng vào sự quyết tâm, tận tình, tất cả vì sự an toàn của nhân dân của Chính Phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và toàn hệ thống chính trị.

Nguồn: Tuổi trẻ Bình Dương