Thông báo việc tích điểm thư viện

232

THÔNG BÁO
về việc tích điểm giờ thư viện đối với sinh viên Trường Đại học Bình Dương nói chung và sinh viên Khoa Kinh tế nói riêng đối với học kỳ hè (học kỳ 3), Khoa thông báo cụ thể như sau:
1. Đối với những sinh viên đang theo học Giáo dục Quốc Phòng trong học kỳ hè 2019 sẽ không phải tích giờ thư viện.
2. Đối với những sinh viên đăng ký học kỳ 3 (ngoài Giáo dục Quốc phòng) phải tích đủ 15h thư viện theo quy định của nhà trường. 
Ghi chú: đối với những sinh viên không theo học học kỳ 3 thì không áp dụng tích giờ thư viện..
Vậy nay Khoa thông báo đến sinh viên Khoa Kinh tế được biết và nghiêm túc thực hiện.

Mọi chi tiết xem đường link bên dưới
https://sv.bdu.edu.vn/…/f…/PHANTRAMDIEM/danhsachdiem183.xlsx