THÔNG BÁO Về việc Hội thảo Sinh viên Khoa Kinh tế nghiên cứu Khoa học Năm học 2019 – 2020.

176

THÔNG BÁO
Về việc Hội thảo Sinh viên Khoa Kinh tế nghiên cứu Khoa học Năm học 2019 – 2020.

Khoa Kinh tế xin thông báo đến Quý thầy, cô và sinh viên toàn Khoa về việc tổ chức Hộ thảo Khoa học được tổ chức vào lúc 8h00 phút, ngày 24/12/2019.

Địa điểm: Nhà hát sinh viên, lầu 4, Trường Đại học Bình Dương.

Rất mong Quý thầy, cô có sinh viên tham gia viết bài tham luận và trình bày tại Hội thảo chủ động trợ giúp sinh viên do mình hướng dẫn; Đối với GV chủ nhiệm cần chủ động huy động sinh viên tham dự đầy đủ.