Ngày Di Sản Văn Hóa Việt Nam – Ngày Về Nguồn 22/11/2019

202

Sáng 22/11/2019, Sinh viên ngành Việt Nam học đã thực hiện chuyến đi về nguồn nhân kỹ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

"Đừng hỏi tên ai còn ai mất.
Sáu ngàn người chỉ một tên chung.
Chỉ một tên: hòa bình, thống nhất.
Tên những người bất khuất,kiên trung”
(Hoàng Trung Thông)

Lễ kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam – Ngày về nguồn 23/11

Nơi đây, Đầu năm 1958, Đảng ủy Trung tâm Phú Lợi được thành lập, từng bước đấu tranh với kẻ thù. Di tích nhà tù Phú Lợi là bằng chứng về tội ác của Mỹ – Ngụy tại miền Nam Việt Nam; nơi đây là biểu tượng cho lòng dũng cảm của các Đảng viên, các đồng chí cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong nhà tù vì độc lập, tự do, hoà bình, hạnh phúc cho quê hương đất nước.
Thế hệ trẻ chúng ta đang được sống trong hòa bình. Để có được điều này là cả một quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển, thậm chí đã phải đánh đổi cả máu và nước mắt của những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh thân mình bảo vệ tổ quốc giành độc lập dân tộc. Là sinh viên, những chủ nhân tương lai của Đất Nước, chúng ta phải biết nhớ ơn và có trách nhiệm bảo tồn gìn giữ những giá trị tốt đẹp đó.
Chúng em sẽ ra sức học tập, lao động và rèn luyện để trở thành công dân có ích, sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình, xã hội và thiên nhiên. Hình ảnh trong chuyến đi không thể phai nhòa trong lòng tất cả sinh viên tham gia. Ai cũng tự nhủ lòng sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ.

Tin: Huỳnh Nhứt Khang – Sinh viên ngành Việt Nam học