LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KỸ THUẬT SỐ

47

Thông báo đến sinh viên toàn ngành Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế.

CÁC BẠN ĐỪNG GIẢ BỘ QUÊN LỊCH HỌC NGÀY MAI NHÉ.

LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KỸ THUẬT SỐ (Miễn phí)
Các bạn sẽ được đào tạo miễn phí và được các chuyên gia hàng đầu từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam đào tạo, hãy chú ý và theo học để tăng thêm kiến thức và một số kỹ năng:

– Đào tạo về kỹ năng kỹ thuật số trong thời đại công nghệ 4.0.
– Ứng dụng kỹ năng kỹ thuật số trong kinh doanh online.
– Marketing online
– Tiếp cận khách hàng bằng công nghệ số.
– Khơi gợi ý tưởng mới trong kinh doanh