HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KINH DOANH VÀ KINH TẾ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

183

THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ

Hội thảo Khoa học Khoa Kinh tế sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 26/12/2019. Tại Phòng họp A1, Lầu 1, Trường Đại học Bình Dương.

Sự có mặt của Quý Thầy, Cô sẽ góp phần tạo nên sự thành công cho Hội thảo.

Trân trọng thông báo và kính mời.