HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THẬT SỰ CẦN THIẾT

93

Trong một xã hội văn minh, sự tương tác qua lại của những người thật sự có ích để giúp cho xã hội phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội. Trong đó, các hoạt động như: Bảo vệ môi trường, thiện nguyện, công tác xã hội… Dường như là thông điệp và điều thật sự cần đối với xã hội chúng ta hiện nay.
Khi ta hoạt động cộng đồng, điều đó cũng có nghĩa là ta đang tạo nên sự gắn kết tình đoàn kết, yêu thương giữa con người với con người. Không những thế, khi ta tham gia hoạt động cộng đồng, ta sẽ có thể học được rất nhiều kỹ năng nhằm tôi luyện bản thân hoàn thiện hơn. Những kỹ năng đó là cần thiết để giúp bạn có thể thăng tiến trong công việc.
Mục đích lớn của hoạt động xã hội đòi hỏi ý thức tình nguyện, tinh thần giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta và đó sẽ là niềm vui cho cả hai. Đối với sinh viên như chúng ta, việc tự học, rèn luyện kĩ năng xã hội, giải toả nỗi buồn, giết thời gian nhàn rỗi thì các hoạt động xã hội này thật sự là một có ích với chúng ta. Tôi – với vai trò là một sinh viên, nếu thật sự tôi chưa có nhiều thời gian để dành cho việc hoạt động xã hội, thì đôi khi tôi cũng có thể hoạt động điều đó bằng nhiều cách khác nhau qua việc tham gia các buổi hoạt động thiện nguyện của lớp, của Khoa hay của trường, thậm chí là với những người có sở thích hoạt động xã hội và coi đó là một niềm vui. Từ đây cho ta thấy việc hoạt động xã hội là việc hoàn toàn cần thiết cho mỗi người (Như hoạt động mùa hè xanh, chủ nhật xanh, từ thiện các vùng sâu vùng xa), đó sẽ là tiền đề giúp sinh viên chúng ta trưởng thành hơn trong từng ngày.

Một buổi đi thăm nhà tình thương ở Lái Thiêu – Thuận An – Bình Dương

Tin: Lê Trịnh Việt Tùng – Sinh viên Khoa Kinh tế