Cuộc sống xã hội và triết lý cuộc đời.

222

Trong cuộc sống xã hội, mỗi người có thể cùng một lúc phải đảm nhận nhiều vai trò: cô giáo, con dâu, làm mẹ…Nếu không có một ý tưởng triết lý của mình, tâm hồn người ta sẽ bị phân mảnh vì những vai trò khác nhau đó.

Ý tưởng triết lý của mỗi người luôn được hình thành trong một khung cảnh xã hội nhất định: người ta chỉ nói được "đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của thanh niên…" khi mà dấu ấn của xã hội xung quanh mang đầy tính cách thực dụng. Như vậy, tâm thức của mỗi cá nhân là kết quả của một sự "thỏa hiệp" giữa văn hóa xã hội và lựa chọn tự do của mỗi người.

Sinh viên Ngành Việt Nam Học với áo dài truyền thống 

Như vậy, không phải hễ có hiểu biết triết lý là đương nhiên có thể biến đổi cuộc đời mình. Nhưng không phải mọi triết lý đều chỉ là những lý thuyết vô bổ, vì con người không thể không có lập trường về cuộc đời mình, về thái độ của mình đối với thế giới bên ngoài mình.

Sống thân phận làm người, chúng ta cũng cần nhìn lại triết lý sống của đời mình. Ý nghĩa cuộc đời tôi là gì? Điều tôi tha thiết nhất thực sự đáng cho tôi hy sinh cả cuộc đời để theo đuổi không? Tôi phải có thái độ thế nào đối với những vấn nạn xảy ra xung quanh tôi…

Điều tôi muốn nói đến là sự gửi gắm tâm tình mình đến với các bạn trẻ, nhất là sinh viên của tôi: Hãy tập chọn cho mình một triết lý sống của đời mình…

Tin: Từ Hữu Công – GVCH Khoa Kinh tế